ZARZĄDZANIE KARIERĄ

Pokieruj swoją karierą

Kluby sportowe w wielu obszarach funkcjonują na zasadach podobnych do tych, na których opierają swoją działalność przedsiębiorstwa. Podobnie jak firmy posiadają zatem zasoby, które wykorzystywane są do wytworzenia pewnej określonej usługi lub produktu. Kapitał ludzki, obok rzeczowego, finansowego i informacyjnego jest jednym z kliku elementów składających się na wartość organizacji, chociaż akurat w sporcie niewątpliwie stanowi najważniejszy element mechanizmu. Jeśli zdamy sobie sprawę z tych zależności przestaje nas dziwić sytuacja, w której kluby, menedżerowie i trenerzy zarządzają zawodnikami jako zasobami ludzkimi służącymi im do osiągania założonych przez daną organizację celów. Nie powinniśmy oceniać tego zjawiska negatywnie, dobrze jest natomiast zdawać sobie sprawę z tego, iż cele klubu nie muszą koniecznie pokrywać się w całości z dążeniami poszczególnych zawodników i ich celami osobistymi.
czytaj więcej

W jaki sposób Agent Sportowy może pomoc w rozwoju Twojej kariery?

Kim jest agent sportowy?

W powszechnym rozumieniu Agent Sportowy jest organizatorem imprez sportowych oraz mediatorem działającym w imieniu klubu, związku sportowego, grupy zawodników bądź pojedynczego zawodnika. Reprezentuje on swoich klientów we wszelkich relacjach prawno-instytucjonalnych bądź biznesowych z instytucjami sportowymi, ze związkami oraz z innymi osobami i podmiotami działającymi w branży sportowej. Do przykładowych działań Agenta Sportowego można zaliczyć nawiązywanie kontaktów w imieniu klientów, negocjacje i pośrednictwo w zawieraniu umów (na przykład transferowych, sponsoringu bądź reklamy), czy organizację imprez sportowych. Od Agenta oczekuje się również pozyskiwania i przekazywania informacji na temat zawodników, ofert klubów oraz oczekiwań uczestników rynku transferowego.
czytaj więcej