Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych, tworzących bazę danych serwisu VirtualSportAgent.pl jest gwarantowane przez administratora portalu, którym jest Real Estate Consulting Łukasz Doliński z siedzibą w Lubaniu (59-800) przy ulicy Fabryczna Osiedle 19. Serwis VirtualSportAgent.pl wyposażony jest w należyte zabezpieczenia poufności danych osobowych użytkowników portalu oraz wykorzystuje je według poniższych zasad.

II. Modyfikacja, uzupełnienie, usuwanie danych osobowych oraz ich ochrona.

Każdy Użytkownik serwisu VirtualSportAgent.pl ma wyłączne prawo do modyfikowania, uzupełniania oraz usuwania swoich danych. Jest to możliwe w stworzonym do tego celu miejscu w serwisie VirtualSportAgent.pl, dostępnym do użytkowania po zalogowaniu się w serwisie, co następuje poprzez wprowadzenie indywidualnie przydzielonego loginu oraz hasła dostępowego. W przypadku uznania tego rozwiązania za niewystarczające, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem serwisu VirtualSportAgent.pl pod adresem e-mailowym pomoc@virtualsportagent.pl bądź adresem siedziby Real Estate Consulting Łukasz Doliński, ul. Fabryczna Osiedle 19, 59-800 Lubań. Zarejestrowanie się w portalu VirtualSportAgent.pl jest  nieprzymuszoną decyzją oraz działaniem każdego Użytkownika.

Przy realizacji takich procesów jak wypełnienie formularza w momencie rejestrowania się Użytkownika w serwerze lub zamawiania dodatkowych usług portalu a także logowanie się na strony serwisu VirtualSportAgent.pl, wykorzystuje się bezpieczny protokół SSL, który pozwala istotnie zwiększyć bezpieczeństwo przesyłania danych w sieci Internet. W celu realizacji założenia Administratora o zapewnieniu jak najlepszej ochrony powierzonych mu danych, dane osobowe Użytkowników portalu są przetwarzane z zachowaniem ochrony interesów osoby, której one dotyczą. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora serwisu są zgodne z zapisami w polskim prawie.  Rozwój technologii oraz serwisu Virtual SportAgent.pl, mogą przyczynić się do ulepszenia ochrony prywatności. O wszelkich zmianach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator będzie informował swoich Użytkowników na łamach serwisu.

III. Zachowanie anonimowości / ujawnienie danych osobowych.

Decyzja o zachowaniu anonimowości bądź ujawnieniu swoich danych osobowych należy wyłącznie do Użytkownika portalu ViltualSportAgent.pl. W przypadku dokonania działań, pozwalających na skorzystanie z usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, stworzenie profilu), konieczne staje się ujawnienie niektórych danych osobowych. Administrator informuje jednocześnie, iż dane te zostaną udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które spełniły określone wymagania, aby móc zapoznać się z treścią tych ogłoszeń oraz że ujawnione będą w tym przypadku tylko następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Sytuacja wprowadzenia swojego CV do bazy danych serwisu VirtualSportAgent.pl postrzegana będzie natomiast jako świadome ujawnienie wszystkich danych zawartych w CV pozostałym Użytkownikom serwisu, którzy zechcą zapoznać się z tymże dokumentem a którzy spełnili wymogi aby móc to uczynić. Administrator zawiadamia również, iż informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerów portalu VirtualSportAgent.pl.

IV. Dane wykorzystywane do celów statystycznych.

Zaświadcza się, iż zbiorcze zestawienia statystyczne, utworzone na podstawie danych  oraz informacji przesłanych przez Użytkowników a także na podstawie danych technicznych powiązanych z procesem logowania się do serwisu VirtualSportAgent.pl oraz poruszania się po nim, a które zostały ujawnione podmiotom trzecim, nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

V. Przesłanki zbierania danych o Użytkownikach.

Poza wszelkimi celami, którym służy serwis VirtualSpotAgent.pl poprzez swoje usługi, administrator serwisu gromadzi dane o Użytkownikach aby móc:
  • szybko reagować na wnioski, spostrzeżenia a także reklamacje Użytkowników,
  • personalizować odwiedzane przez Użytkownika poszczególne strony serwisu VirtualSportAgent.pl,
  • wykrywać i wcześnie zapobiegać wszelkim problemom, których pojawienie się mogłoby utrudnić funkcjonowanie portalu VirtualSportAgent.pl,
  • wysyłać do Użytkowników wiadomości o produktach, usługach a także promocjach serwisu VirtualSportAgent.pl lub jego partnerów.

VI. Praktyczne porady, pozwalające bezpiecznie korzystać z serwisu VirtualSportAgent.pl

  • Po zakończeniu pracy z serwisem VirtualSportAgent.pl należy każdorazowo wylogować się co skutecznie utrudni dostęp osobom trzecim do danych i zasobów Użytkownika oraz pozwoli zapobiec nieautoryzowanym modyfikacjom.
  • W interesie Użytkownika jest zachowanie w tajemnicy przydzielonych mu identyfikatorów oraz haseł dostępu do Serwisu.
  • Użytkownik sam decyduje czy i jakie dane zostaną ujawnione w serwisie VirtualSportAgent.pl poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy.
Ewentualne zapytania należy kierować na adres: biuro@virtualsportagent.pl lub pisemnie do Administratora na adres: Real Estate Consulting Łukasz Doliński, Lubań 59-800, ul. Fabryczna Osiedle 19. Administrator wyraża otwartość na wszelkie porady, opinie oraz spostrzeżenia.