Jak serwis VirtualSportAgent.pl pomoże Ci zaistnieć na międzynarodowym rynku transferowym?

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż rozwiązania które proponujemy na stronie VirtualSportAgent.pl są nietypowe dla branży sportowej. Wiemy, że stanowią one nowatorskie podejście do procesów biznesowych zachodzących pomiędzy klubami i ich pracownikami. Świadomi jesteśmy również faktu, jak bardzo charakterystyczny jest to obszar i jak bardzo oporny na wszelkie innowacje. Uważamy jednak, iż nawet w branży sportowej istnieje możliwość  zaimplementowania narzędzi, które od dawna już podnoszą kulturę biznesową, ułatwiają komunikację i umożliwiają błyskawiczne nawiązywanie współpracy pomiędzy uczestnikami danego rynku. Bo sport jest biznesem. Byś może powoli ale jednak konsekwentnie kolejne dyscypliny przechodzą z amatorstwa na zawodowstwo, a obok pasji i chęci rywalizacji pojawiają się w coraz większym wymiarze aspekty finansowe. Jeśli zatem sport staje się przemysłem, to naturalnym etapem rozwoju jest przeniesienie najskuteczniejszych rozwiązań z rynku dóbr i usług do branży sportowej.

Rozwiązania, które proponujemy wynikają z doświadczeń i wiedzy, zawodników, trenerów, działaczy sportowych, agentów oraz menedżerów. To właśnie ludzie tacy jak Wy wpływali na kształt tego serwisu i to ich zaangażowanie wspierało nas na każdym kroku realizacji projektu. To właśnie ludziom takim jak Wy musieliśmy odpowiadać na pytania i to Wasze problemy potrafimy  rozwiązać. Dlatego wiemy o co chcielibyście zapytać po pierwszych paru chwilach spędzonych na stronie VirtualSportAgent.pl i mamy przygotowane odpowiedzi, odpowiednie narzędzia, procedury i rozwiązania. Poniżej przestawiamy listę najczęściej padających pytań oraz odpowiedzi na nie:

Skąd się wzięła nazwa VirtualSportAgent?

Nazwa ta odzwierciedla nasze podstawowe założenie dla tego projektu. Zauważając pewną niszę środowiskową (wynikającą ze zbyt małej ilości sprawnie funkcjonujących agentów sportowych, braku ich zainteresowania niższymi ligami oraz koncentrowania się jedynie na największych klubach i gwiazdach) postanowiliśmy nadać naszej stronie internetowej charakteru Wirtualnego Agenta Sportowego, który będzie pozbawiony wszystkich wad swojego fizycznego odpowiednika.

Czym jest zatem Wirtualny Agent Sportowy?

W istocie Wirtualny Agent Sportowy jest doskonałym pośrednikiem pomiędzy zainteresowanymi stronami sportowych procesów biznesowych, czyli w tym przypadku pomiędzy zawodnikami, klubami i profesjonalistami branży sportowej. Jest platformą komunikacyjną. Gromadzi dane o klubach, zawodnikach oraz pracownikach tworząc ich listy i udostępnia je zainteresowanym stronom online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pomaga w skutecznym i szybkim wyszukiwaniu interesujących ludzi i klubów segregując ich na podstawie podanych przez szukającego atrybutów. Ułatwia prezentację i nawiązywanie kontaktów.

Co czyni Wirtualnego Agenta Sportowego lepszym od tradycyjnego agenta sportowego?

Wirtualny Agent nie jest człowiekiem lecz zbiorem procedur. Nie posiada zatem takich negatywnych ludzkich cech, jak interesowność, limitowany czas pracy, odczuwanie emocji, czy zniecierpliwienia. Dokonuje odpowiedzi i obliczeń z prędkością tysięcy danych na sekundę, jest zdolny przechowywać  nieporównywalnie większe ilości zróżnicowanych danych. Mówi uniwersalnym językiem. Nie wycenia wartości swoich klientów i współpracuje z każdym, kto wyrazi do tego chęć. Nie pobiera prowizji od podpisanych umów. Jest zatem, tańszy, szybszy, skuteczniejszy i bardziej dostępny.

Co oznacza stwierdzenie że VirtualSportAgent.pl ma aspiracje do stania się Wirtualnym Rynkiem Transferowym branży sportowej?

Według Wikipedii RYNEK, to w najprostszym ujęciu „zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami”. Definicji tej nie da się przełożyć na branżę sportową bezpośrednio, jednak gdy zastanowimy się chwilę nad zależnościami pomiędzy menadżerami klubów a zawodnikami i pracownikami zaplecza, to łatwo jest zauważyć pewne typowe dla ekonomii relacje. Nie ulega wątpliwościom, że zarówno zawodnicy, jak i inni pracownicy dostarczają klubom produktu/usługi jakim jest ich praca. Ponadto ci sami zawodnicy stają się w pewnym sensie produktami w relacjach między klubami. Oczywiście poszczególne dyscypliny charakteryzują się pewnymi regulacjami, które ograniczają swobodę przepływu zawodników i utrudniają organizację procesów biznesowych ,  nie mniej jednak rynek taki w swojej ograniczonej formie istnieje.

VirtualSportAgent jest właśnie zespołem mechanizmów umożliwiających kontakt pomiędzy stronami transferów sportowych. Jednym z takich narzędzi jest baza danych zawierająca listę podmiotów i osób otwartych na współpracę, jednak nasza strona dzięki swojej wirtualności i multimedialnemu charakterowi idzie o parę kroków dalej. Stanowi platformę komunikacyjną umożliwiającą bezpośredni kontakt z wyselekcjonowaną grupą potencjalnych partnerów za pomocą wewnętrznej poczty. Wzbogacona została również o system publikowania ofert i ogłoszeń, które precyzyjnie docierają do środowiska sportowego.